Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/033692/Kr

24.10.2014

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom do Trlenskej doliny, okres Ružomberok, ochranné pásmo NP Veľká Fatra z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre budovu Agrohotel.

Žiadateľ: BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves