Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/033094/Ryb

13.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenie cyklotrás v Žilinskom kraji. Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina