Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/032166/Drn

13.10.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na spracovanie vetrovej kalamity v území NPR Suchá dolina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu, 032 23 Liptovská Sielnica 196