Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/032165/Drn

27.11.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty na LHC Biely Potok, v NPR Salatín. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov Liptovská Štiavnica, 034 01 Ružomberok.