Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/032059/Ryb

10.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom ťažby riečneho štrku z koryta rieky Kysuca na lokalitách Kysucký Lieskovec za ihriskom, Kysucký Lieskovec pri objekte bývalého Pamiatkostavu, Kysucké Nové Mesto za STK a Kysucké Nové Mesto za supermarketom LIDL.  Žiadateľ: EUROkAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava