Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/031973/Drn

10.10.2014

žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na prehĺbenie vodnej plochy VN Liptovský Sliačik - ťažbu štrku, v k. ú. Lisková a v k. ú. Liptovské Sliače. Žiadateľ: Dopravex s.r.o., Príbovce 175, 038 42 Príbovce