Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/031788/Ryb

13.10.2014

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom spracovania veternej, snehovej a emisnej kalamity v lesných porastoch na území NPR Súľovské skaly. Žiadateľ: Lesné pozemkové spoločenstvo Semerovské Súľov, Hradná 252, 013 52  Súľov - Hradná