Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/031163/Kr

02.10.2014

Žiadosť o povolenie spracovať vetrovú kalamitu v NPR Skalná Alpa na území NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Lesy SR š.p., OZ Liptovský Hrádok