Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/030515/Drn

09.10.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Vladimír Urban, Pavčina Lehota 116, 031 01 Liptovský Mikuláš