Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/030513/Drn

11.11.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z.., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v území s 5. stupňom ochrany, v lokalite Veľké Borové. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu Veľké Borové, 027 32 Veľké Borové