Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/030502/Drn

29.09.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znp., na realizáciu rekonštrukčných prác pri Demänovskej jaskyni slobody. Žiadateľ: Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.