Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/028968/Kr

16.09.2014

Žiadosť o povolenie  na konanie športovo-kynologického, preteky  psích záprahov podujatia dňa 18 a 19.10.2014 v k.ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice.

Žiadateľ: Ondrej Šulka, 023 34 Kysucký Lieskovec 35