Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026945/Drn

26.08.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone, na spracovenie kalamitného dreva v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, 034 95 Likavka.