Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026356/Drn

21.08.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002, na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Roháčské plesá. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina, Zemianska Dedina č. 5, 027 43 Nižná.