Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/025316/Drn

13.08.2014

Začatie konania ex offo, na základe miestneho zisťovania a zápisu s povodňovej kontroly, k vydaniu súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti zo zásahmi do vodného toku v k. ú. Terchová.