Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/025143/Drn

12.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosť vykonávanú banským spôsobom podľa Plánu využitia ložiska nevyhradeného nerastu hliny v k. ú. Liptovské Sliače, v území kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: DOPRAVEX s.r.o., Príbovce 175, 038 42 Príbovce.