Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/023934/Ryb

31.07.2014

Žiadosť o povolenie vjazdu vozidiel OS SR do priestoru Národného parku Malá Fatra a povolenie športového podujatia - prechodu hrebeňa Krivánskej Malej Fatry s názvom "diaľkový pochod FATRA MARCH - Memoriál rotmajstra Pavla Dzivého.  Žiadateľ: Prápor výcviku Martin, VÚ 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01  Martin.