Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/023760/Drn

30.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na ošetrenie chráneného stromu - Lipa v Matiašovciach. Žiadateľ: Obec Liptovské Matiašovce, 032 23 Liptovská Sielnica.