Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/023108/Drn

24.07.2014

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00348-3/Dur, ktorým bola povolená výnimka a vydaný súhlas na sprístupnenie starého banského diela na múzejné účely. Žiadateľ: Ing. Ivan Kráľ, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš.