Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/023104/Drn

24.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na ošetrenie chránených stromov v Lipovej aleji. Žiadateľ: Obec Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa.