Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/023103/Drn

24.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na organizovanie športového podujatia Štafetový beh od Tatier k Dunaju, konkrétne dva úseky v OP NP Nízke Tatry. Žiadateľ: QUINTA ESSENTIA s.r.o., Faduszova 11, 841 05 Bratislava