Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/022985/Ryb

17.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie novej turistickej značkovanej trasy (TZT) vedenej z obce Vasiľov po existujúcej poľnej ceste do sedla "Dolina Grapa", kde sa napojí na trasu č. 5555 Budín - Príslopec.  Žiadateľ: Obec Vasiľov, Obecný úrad Vasiľov č. 69, 029 51  Vasiľov