Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/022923/Drn

22.07.2014

Žiadosť o vydanie príslušných povolení (súhlasov) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znp., k úprave zjazdovej trate Turistická, v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš