Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/022652/Drn

21.07.2014

Žiadosť o vydanie príslušných povolení a súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znp., v súvislosti s dobudovaním bike parku v Demänovskej Doline. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš