Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/022419/Drn

17.07.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na výrub (13 ks) a spracovanie odumretých drevín ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť v rámci areálu Demänovské jaskyne Slobody, v NPR Demänovská dolina. Žiadateľ: Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.