Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/021801/Ryb

11.07.2014

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd motorových vozidiel na lesné cesty v NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra a CHKO Kysuce, v súvislosti s realizáciou mikroprojektu "Na bicykli na chaty, vyskúšaj si to aj ty". Dôvodom vstupu na lesné cesty je monitorovanie, zameriavanie, rekognoskácia a mapovanie cyhloturistických trás technológiou GPS.  Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09  Žilina