Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/020016/Drn

30.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamity v NRP Choč, NPR Kvačianska dolina a NPR Jánošíkova kolkáreň. Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.