Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/019623/Drn

26.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na umiestnenie informačnej tabule v NPR Demänovská Dolina. Žiadateľ: Zimáni Ivo, Nábrežie 1808/62, 031 01 Liptovský Mikuláš