Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/019620/Drn

26.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s vykonaním výskumu lesného ekosystému v NPR Suchá dolina a Jalovecká dolina, v TANAPe. Žiadateľ: Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Štúrova 2, 960 53 Zvolen.