Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/018914/Drn

20.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., v súvislosti so spracovaním kalamitnej drevnej hmoty v NPR Prosieka dolina a SKUEV0192 Prosečné. Žiadateľ: Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Prosiek, 032 23 Liptovská Sielnica.