domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1/2014/018914/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., v súvislosti so spracovaním kalamitnej drevnej hmoty v NPR Prosieka dolina a SKUEV0192 Prosečné. Žiadateľ: Spolok bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Prosiek, 032 23 Liptovská Sielnica.