Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/018862/Kr

20.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zasiahnuť do lesného porastu na území PR Korbeľka, v ocjrannom pásme NP Veľká fatra z dôvodu spracovania vetrovej kalamity.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo - Urbár Stankovany