Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/018021/Drn

16.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp., k spracovaniu kalamitnej drevnej hmoty v území NPR Mních. Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, 032 21 Bobrovec.