Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/017995/Drn

16.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie vozidlom, a na pohyb osôb do územia v k. ú. Zuberec, z dôvodu výstavby sedačkovej lanovej dráhy v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, 027 32 Zuberec.