Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/017361/Drn

10.06.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na konanie podujatia Camp Fest 2014 v k. ú. Kráľová Lehota a Hybe. Žiadateľ: Mládež pre Krista - Slovensko, združenie, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov.