Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/016960/Kr

06.06.2014

Žiadosť o povolenie na vjazd autobusov do Necpalskej doliny v rámci súkromného podujatia výstupu na chatu Borišov po turistickom chodníku.

Žiadateľ: Promoland, s.r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava