Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/016474/Ryb

03.06.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tj. na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na území Prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. Dôvodom žiadosti je zabezpečenie filmových záberov a fotografií pre realizáciu webprezentácie a krátkeho dokumentárneho filmu o Šujskom rašelinisku.  Žiadateľ: Mgr. art. Peter Kováč, SNP 597/145, 965 01  Žiar nad Hronom