hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2014/016474/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tj. na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, na území Prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. Dôvodom žiadosti je zabezpečenie filmových záberov a fotografií pre realizáciu webprezentácie a krátkeho dokumentárneho filmu o Šujskom rašelinisku.  Žiadateľ: Mgr. art. Peter Kováč, SNP 597/145, 965 01  Žiar nad Hronom