hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1/2014/016365/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., v súvislosti s vykonávaním odberov vzoriek vody a biologického materiálu v rámci programu Program monitorovania vôd, v Žilinskom kraji. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany.