hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/016058/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na výrub chráneného stromu - brestu horského (Ulnus glabra), na parcele KN-C č. 338, pred hotelom Veľká Fatra, v k.ú. Rajecké Teplice.  Žiadateľ: Aphrodite - Slovenské liečebné kúpele R. Teplice s.r.o., Panenská 33, 811 03  Bratislava