Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/015976/Kr

30.05.2014

Žiadosť o povolenie výnimky na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Tlstá na území NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina.