hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2014/014984/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum podľa § 56 ods. 2 a povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetom žiadosti je výskum reprodukčných procesov v hybridných rojoch borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a borovice horskej (Pinus mungo Turra) na území NP Malá Fatra, na lokalitách Obšívanka, Sokolie, Tiesňavy, Malé nocľahy a Kraviarske. Žiadateľ: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou č. 178, 951 52  Slepčany