Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/014097/Drn

19.05.2014

Žiadosť o vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s realizáciou projektu "Demänovská Dolina - apartmánová ubytovacia zóna Jasná". Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Demänovská Dolina.