Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/013714/Drn

13.05.2014

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na pasenie oviec v NPR Choč. Žiadateľ: Liptovské ovčiarske družstvo - LOD, 034 95 Likavka 1051