Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/013082/Ryb

05.05.2014

Žiadosť o povolenie ťažby riečneho štrku na povodí riek Kysuca a Bystrica. Žiadateľ: EUROKAPITAL a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava