Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/012341/Drn

30.04.2014

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na pohyb po turistickom chodníku v case sezónnej uzávery z dôvodu exkurzie v lokalite Roháčských plies v TANAPe, počas jedného dňa. Žiadateľ: Naturhistorische Gesellschaft Nurnberg, Marientorgraben 8, 904 02 Nurnberg.