Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-019708/Kr

26.06.2014

Žiadosť o povolenie na vjazd a státie s motorovým vozidlom do ochranného pásma NP Veľká Fatra, k.ú.Mošovce v rámci skautského tábora.

Žiadateľ: Obec Mošovce