Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP-2017/031813/Gs

14.07.2017

Žiadosť študenta na povolenie vstupu a výskum predmetných území pre spracovanie bakalárskej práce - výskyt jasoňa červenookého v daných oblastiach ZA kraja.