Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP-2017/031786/Gs

12.07.2017

Žiadosť o povolenie organizovať turistické podujatie "44 ročník chodníkom Jána Vaňu" na území NP Veľká Fatra.