Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSOZ1-2016/16361/Gs

25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie turistických značiek na mistne a účelové komunikácie v chránenom území Šípska Fatra