Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-UA-OSZP1-2015/045346/Drn

15.12.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z., na organizovanie skialpinistického športového podujatia "Rallye Červenec" v Západných Tatrách. Žiadateľ: Obec Bobrovec, Obecný úrad, 032 21 Bobrovec č. 90