Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OSZP1/2014/01377/Drn

19.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu k vybudovaniu lesnej cesty (zvážnice) v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: LESY SR š.p., OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.